Podczas modlitwy przebywaj w obecności Boga dla dwu zasadniczych powodów. Po pierwsze, by oddać Bogu cześć i uszanowanie, należne z naszej strony, i można to czynić, gdy Bóg do nas nie mówi i my nie mówimy do Niego, ponieważ powinność tę już spełniamy uznając, że On jest naszym Bogiem, a my zaś nędznymi stworzeniami, które korzą się przed Jego obliczem, nawet gdy do nas nie mówi. Drugim powodem, dla którego stajemy na modlitwie w obecności Boga, jest to, by mówić do Niego i słuchać Jego głosu w udzielanych nam natchnieniach i oświeceniach wewnętrznych; zwykle czyni się to z największym upodobaniem, ponieważ wielką jest dla nas łaską mówić do Pana tak wielkiego, a On w odpowiedzi rozlewa nad nami tysiące balsamów i drogocennych wolności, które napełniają duszę wielką słodyczą, kiedy słucha Jego poleceń.

 

Corrispodenza con le figlie spirituali

Castello Nello, Ks., Gaeta Saverio, Wojnowski Andrzej (przekł.) Święty Ojciec Pio – Stygmaty Wiary, WAM, Kraków 2006, s. 53-54